Exclusief: zichtbaar worden in je portret!

Als begeleider doe ik je een bijzonder aanvullend aanbod: een portretschets die je helpt tevoorschijn te komen met wat echt bij jou hoort. Portrettekenen is meer dan een hobby voor mij. Mijn schetsen laten zien hoe ik naar mensen kijk: als in groei en ontwikkeling, veranderlijk en onvoltooid. Zo kan ik je op een verrassende manier teruggeven wat ik van je heb gezien in onze ontmoeting. Dat kan een Cartografisch Gesprek zijn, maar ook een startgesprek voor een coachtraject.

Ik overleg graag met je over de voorwaarden en het inzetten ervan.