Kom tevoorschijn met je team: Cartografisch Teamgesprek

In teamontwikkeling gaat het vaak over het leren van vaardigheden voor samenwerking. Of over gedragspatronen die het team helpen of juist belemmeren (teamcoaching). Een Cartografisch Teamgesprek voegt daar iets wezenlijks aan toe: het vertrekt vanuit het unieke vakmanschap van de afzonderlijke teamleden.

Daarmee leggen we een stevig fundament onder plezier, erkenning en verbinding voor alle teamleden. Een krachtiger impuls voor betere resultaten en bijdragen aan team- en organisatieontwikkeling is bijna niet denkbaar!

We starten in dit geval ook met een individueel Cartografisch Gesprek voor ieder teamlid. Vervolgens voeren we twee of drie teamgesprekken, met tussentijdse actieve reflectie door iedere deelnemer. In het eerste teamgesprek brengen we de innerlijke professie van iedereen voor het voetlicht, en in het afrondende gesprek ligt de nadruk op het nemen van verantwoordelijkheid voor het uitnodigen en inzetten van ieders ambacht.

Resultaat: Teamleden kennen elkaar wezenlijk beter op ieders altijd beschikbare kwaliteit, waardoor de samenwerking en de opbrengst ervan een stevige impuls krijgen.