Cartografisch Gesprek: zet jezelf nu stevig op de kaart!

Als professional heb je altijd te maken met verandering in je omgeving en de uitdaging daarin dichtbij jezelf te blijven. In deze tijd van corona geldt dat des te meer. Van alles wordt op scherp gezet. Transformatie en onzekerheid dagen je uit tot je eigen antwoord. En meer nog dan voorheen merk je wat je makkelijk afgaat en wat je lastig vindt.

Aanleiding te over om met alle aandacht te reflecteren op vragen als 'Wat is het eigenlijke werk waar ik mijn leven lang telkens aan blijf bijdragen?' en 'Waarmee zet ik mezelf stevig op de kaart?'

Om je te helpen ontdekken wat je eigenlijke ambacht is dat je in elke situatie beoefent, wijs ik je op het Cartografisch Gesprek. Het bestaat uit twee persoonlijke (wandel)gesprekken, met een aantal weken tussentijd, waarin we de gelegenheid nemen voor een geschreven reflectie van jezelf en van mij als begeleider.

Resultaat: We brengen tevoorschijn wat jouw echte, innerlijke professie is waarop je altijd mag vertrouwen, en hoe je die met overtuiging en effect in de wereld kunt zetten.